Marssteden

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

De weg rondlopend van en tot de Windmolenweg.

Geschiedenis

Vastgesteld bij raadsbesluit van 4 september 1989.