Slotjanskamp

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

De Straat lopend vanaf de Dorpsstraat in noordelijke richting tot de Wegmanstraat.

Geschiedenis

Vastgesteld bij raadsbesluit van 21 mei 1990.