Zwaluwstraat

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Lijsterstraat in Noordelijke richting tot de Rijnstraat.

Geschiedenis

Straatnaam vastgesteld bij raadsbesluit van 9 december 1991.