Amaliastraat

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Helenastraat eerst zuid-westwaarts daarna zuid-oostwaarts, doodlopend.

Geschiedenis

Vastgesteld bij raadsbesluit van 25 januari 1993.