Fré Cohenlaan

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Thérèse Schwartzelaan in n.o.-richting doodlopend met twee zijtakken in n.w.-richting tot de Marie de Roodelaan en een zijtak in z.w.-richting tot de Marie de Roodelaan en een zijtak in z.o.-richting tot de Zweringhoekweg.

Geschiedenis