Rotertkamp

Toelichting

Geen toelichtingen...

Beschrijving

De straat lopend van de Pastoor Balkstraat eerst in noordelijke richting en vervolgens in westelijke richting tot de Nieuwedijk

Geschiedenis

7 februari 2000.