Horsterhof

Toelichting

Geen toelichtingen...

Beschrijving

Lopend van de Knalhutteweg in oostelijke richting doodlopend met 2 zijtakken in zoudoostelijke richting doodlopend.

Geschiedenis

19 februari 2002.