Olink Es

Toelichting

Namen van vroeger alhier gelegen boerderijen.

Beschrijving

Lopend van de Tijplaats Es in noord-oostelijke richting doodlopend.

Geschiedenis

Nieuwbouwplan ten westen van de Brinkstraat (Diekman Es)

Vaststelling, wijziging, beloop: B&W besluit 2 november 2004.