Grasjuffer

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Lopend van de Sleutelweg eerst in zuidelijke richting en vervolgens in oostelijke richting tot de Kanaaljuffer.

Geschiedenis

Vaststelling straatnaam: B&W besluit: 26 september 2006.