Heerschaphorst

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Lopend van de Sleutelbloemweg eerst in n.w-richting en vervolgens in o.-richting tot de Sleutelbloemweg.

Geschiedenis

22 september 2009.