Het Eeftink

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Lopend van de Eeftinksweg in zuidelijke richting doodlopend, met een zijtak in oostelijke richting tot de Gasfabriekstraat.

Geschiedenis

Vaststelling straatnaam: B&W besluit 14 juni 2005.