Het Sander

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Lopend van de Hengelosestraat in n.o- richting tot de Slagmanweg, met een zijtak in w.-richting doodlopend.

Geschiedenis

29 mei 1936.