Hulskamphof

Toelichting

Geen toelichtingen...

Beschrijving

Lopend van de Groot Bruninkstraat eerst in noordoostelijke richting, vervolgens in noordelijke richting, en tenslotte in zuidwestelijke richting tot de Groot Bruninkstraat.

Geschiedenis

Vaststelling straatnaam: B&W besluit 17 juni 2008.