Waterjuffer

Toelichting

Geen toelichtingen...

Beschrijving

Lopend vanaf de Grasjuffer in oostelijke richting tot de Kanaaljuffer.

Geschiedenis

Vaststelling straatnaam: B&W besluit: 26 september 2006.