Wederiklaan

Toelichting

Geen toelichtingen...

Beschrijving

Lopend vanaf de Moerasspirealaan in noordelijke richting, vervolgens in zuidwestelijke richting, en daarna in zuidelijke richting tot aan de Moerasspirealaan.

Geschiedenis