Andromedastraat

Toelichting

Geen toelichtingen...

Beschrijving

Lopend vanaf de Jupiterstraat eerst in zuidwestelijke richting, vervolgens in zuidoostelijke richting doodlopend.

Geschiedenis

Vaststelling straatnaam: B&W besluit 13 november 2007.