Centaurstraat

Toelichting

Geen toelichtingen...

Beschrijving

Lopend van de Andromedastraat eerst in zuidoostelijke richting, vervolgens in westelijke richting en tenslotte in noordwestelijke richting tot de Andromedastraat.

Geschiedenis

Vaststelling straatnaam: B&W besluit 13 november 2007.