Noorderbaan

Toelichting

Geen toelichtingen...

Beschrijving

Busbaan, lopend vanaf de Deurningerstraat in noordelijke richting tot de Lijsterstraat.

Geschiedenis

Vaststelling straatnaam: B&W besluit 2 februari 2010.